Information om indendørs tennis

Som medlem af Randers Tennisklub har man mulighed for at benytte sig af vores hal med 2 baner. På denne side finder du alle relevante informationer om kontingent, ledige timer, invitation til den aktuelle sæson, etc.. 

Ledige timer og kontingent:
Spørgsmål om ledige timer, arrangementer, kontingent, etc. rettes til Knud Petersen:
Mail: petersen.knud@gmail.com   
Mobil: 23 25 79 45
 


Indbydelse til indendørs tennis 2017-18. Se her.


Se oversigt over hvordan hallen var udlejet i 2016-17 


Vigtig information!

  • Man har fortrinsret til sin "normale time" hvis man sender tilmelding frem inden den 25 august. Derefter sælges ledige timer efter "først-til-mølle".
  • Ved "gentegning" af fast time med samme deltagere skal man blot sende mail til Knud Petersen
  • Ved "nytegning" - nye medlemmer, nye deltagere i fast time - fremsendes tilmeldingsblanket (se ovenfor) så klubben får ALLE relevante oplysninger
  • Deltagere på juniortræningshold skal IKKE fremsende blanket, men modtager information om træningshold seperat.
  • Indbydelse fremsendes alene via nyhedsbrev, opslag i klubhuset samt annoncering på hjemmesiden. Det er derfor meget vigtigt at Randers Tennisklub har ALLE relevante kontaktdata på dig, men i særdeleshed din mailadresse. Kontaktdata sendes til Knud Petersen på petersen.knud@gmail.com

 
God indendørs sæson til alle i Randers Tennisklub!

Hurtig Adgang
Kalender
Generalforsamling 2018
26. februar 2018
Standerhejsning - 2018
21. april 2018
Se hele kalenderen
Hovedsponsorer
Nybolig
Team Randers Tennisklub
Fru Larsen