Mindeord Frode Jensen
11. januar 2018

Frode Jensen er den 8. januar død i en alder af 99 år.

Frode Jensen var i mere end 45 år (i perioden fra start 60´erne til slut 00´erne) frivillig hjælper og leder i Randers Tennisklub. Først på forskellige poster i bestyrelsen og i de sidste knap 25 år af perioden som klubbens ulønnede og meget afholdte, dygtige banemand.

Frode Jensen blev i tennisklubbens 100-års jubilæumssæson i 1995 udnævnt til æresmedlem i klubben. I forbindelse med sin 87 års fødselsdag i 2005 blev han tildelt såvel Jyllands Tennis Unions Fortjenstnål samt Dansk Tennis Forbunds Fortjenstnål. Nålene blev overrakt af formand Lars Elkjær ved en meget festlig fejring af Frodes 87-års fødselsdag i tennisklubben. Ligeledes i 2005 blev han tildelt SIKR´s Rejselegat for mange års tro tjeneste i idrættens interesse i Randers Kommune.

Såvel unge som ældre fandt altid glæde ved Frodes selskab, lune humør og ikke mindst velvillighed til altid lige at give et nap med. Han var om nogen ikke alene med sin tilstedeværelse, men også med sit smittende humør, med til at fastholde og skabe et godt klubliv i Randers Tennisklub. Derudover havde han altid en kvik bemærkning til klubbens juniorer og divisionsspillere. Frode var meget respekteret og afholdt blandt alle grupper af medlemmer i klubben.

Frodes arbejdsindsats var igennem alle årene præget af en ukuelig fightervilje samt et meget smittende humør. Dertil var han også igennem mange år en uvurderlig sparringspartner for Randers Kommunes medarbejdere i forbindelse med klargøring af baner. Der blev ofte søgt gode råd hos ”nestor”.

Frode blev ved sin pensionsalder i 1986 ”banedirektør” i Randers Tennisklub og igennem mange år brugte han mange timer ugentligt på at sikre at klubbens anlæg, klubhus og baner fremstod i den allerbedste stand. Dermed var Frode også medvirkende årsag til at Randers Tennisklub igennem de mange år blev tildelt en lang række arrangementer og værtskaber for såvel Jyske Mesterskaber samt Danske Mesterskaber.

Frode var aktiv på tennisbanen langt op i årene og rutinen fornægtede sig ikke når han var halvpart i forskellige doubler i ugens løb. Oftest spillede Frode jo med nogle fra en ”helt anden generation” som han sagde, men det var bestemt ikke at se. Frode vandt adskillige Randersmesterskaber igennem årene - blandt andet 6 mesterskaber i træk i herredouble i veteranrækken.

Frode havde i de første mange år som leder i klubben (op gennem 60´erne og 70´erne) bestridt forskellige poster i klubbens bestyrelse, men siden han indledte sin pensionisttilværelse havde han ikke tid til lederposterne i bestyrelsen længere. Som Frode spøgefuldt sagde: ”Jobbet som banemand er jo det første rigtigt krævende job”. 

Frodes betydning for Randers Tennisklub i de mange år var vital. Han var en kulturskaber og kulturbærer i klubben, et samlingspunkt for mange medlemmer og en ildsjæl af den allerbedste slags!

Æret være Frode Jensens minde.
 

På vegne af Randers Tennisklub

Lars Elkjær
Formand
 

Hurtig Adgang
Kalender
Standerhejsning - 2018
21. april 2018
Tyrkiet Camp 2018
22. september 2018
Se hele kalenderen
Hovedsponsorer
Randers Løve Apotek
Team Randers Tennisklub
REMA1000